Mình là Hiếu ở Hà Nội, VN. Mình đạt trên 9 phẩy toán, sau đây mình chia sẻ kinh nghiệm học giỏi toán của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published.