Tag Archives: ức chế

Cách giải tỏa ức chế bằng ứng dụng S MIND C

Cuộc sống hạnh phúc không ức chế

Ức chế có thể hiểu là cơ thể bạn đang bị bó buộc, đè nén. Có thể được hiểu là uất ức bị chế ngự. Do sự phẫn uất tiềm tàng trong cơ thể không được giải phóng. Vì thế cảm xúc bị chế ngự trong một khoảng thời gian dài. Cần một cách giải […]