Tag Archives: Lập trình tiềm thức

Lập trình tiềm thức bằng APP : “S MIND C”

Lập trình tiềm thức là gì

Theo nghiên cứu, bộ não của con người được chia ra làm hai phần ý thức và tiềm thức. Nhưng trên thực tế người ta chỉ chú ý đến phần 2. Ý thức là quên đi tiềm thức bên trong con người. Họ không biết lập trình tiềm thức là gì. Họ cũng không biết […]