Không học đại học thì làm gì?

KHÔNG HỌC ĐẠI HỌC THÌ HỌC THỨ KHÁC.
NHƯNG TRÊN ĐỜI NHẤT ĐỊNH PHẢI HỌC. PHẢI CÓ TRI THỨC.

CÓ HỌC THÌ VẪN CÓ HƠN.
SAU ĐÂY LÀ GỢI Ý CỦA TÔI.

HỌC ĐẠI HỌC HAY KHÔNG, ĐÓ LÀ HÌNH THỨC.
CÓ TƯ DUY HỌC TẬP LIÊN TỤC, ĐÓ MỚI LÀ BẢN CHẤT.

BẠN CẦN CÓ TƯ DUY HỌC TẬP.

LỜI KHUYÊN CỦA TÔI:

HỌC LÀM NGƯỜI TRƯỚC KHI HỌC ĐẠI HỌC, SỐNG CÓ ĐẠO LÝ.

TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO, CẦU THỊ, CHÂN THÀNH, CẦU TIẾN VỚI NHỮNG NGƯỜI GIỎI GIANG => ẤY LÀ ĐẠO HỌC. NGÀY NAY NGƯỜI TA GỌI LÀ MENTOR ĐẤY. BẠN CÓ MENTOR TỐT GIỎI. BẠN SẼ NÊN NGƯỜI. BỐ MẸ CŨNG CÓ THỂ LÀ MENTOR GIỎI.

Không học đại học thì làm gì?

  • HỌC BẰNG TRẢI NGHIỆM MANG ĐẾN NHỮNG KẾT QUẢ BẤT NGỜ. 3 THÁNG, 1 THÁNG NHẢY VIỆC 1 LẦN NHỮNG CÔNG VIỆC ĐƠN GIẢN (TÙY BẠN) BÁN HÀNG RONG, BÁN QUẦN ÁO, BƯNG BÊ… NHƯNG NHẤT ĐỊNH PHẢI CÓ TĂNG TRƯỞNG TRÍ TUỆ.

TĂNG TRƯỞNG TRÍ TUỆ TỨC LÀ TĂNG TRƯỞNG QUAN TRỌNG NHẤT. LÀM VIỆC BẰNG CHẤT XÁM, HAY BẰNG CHÂN TAY. KHI BẠN RA ĐỜI, BỊ VA ĐẬP, CÓ THỂ BẠN SẼ VỠ. NHƯNG ĐỪNG ĐỂ BỊ VỠ. BỞI VÌ VA ĐẬP MÀ KHÔNG VỠ, BẠN SẼ DỄ THÀNH NHÂN.

HỌC GIAO TIẾP, HỌC CÁCH ỨNG XỬ KHI RƠI VÀO NGHỊCH CẢNH.

CÒN NỮA…