ALAN AI VOICE LAB thực hiện sứ mệnh cao cả.

Đó là tạo ra những ứng dụng hữu ích – thiết thực – giá trị.

ALAN DO
CEO / Founder

ALAN AI VOICE LAB

RICHARD HUY
Marketing Director

ALAN AI VOICE LAB

ELY LAN
Public Relations

ALAN AI VOICE LAB

JULIA THAO
Customer Support

ALAN AI VOICE LAB